Записки по логическо програмиране

(за студенти от спец. Компютърни науки, втори поток)

Това е предварителен вариант на записки по логическо програмиране, в който има непълноти. Затова, за да не се създават проблеми на бъдещите студенти, моля не разпространявайте електронно този вариант на записките. Вместо това разпространявайте адреса на тази уеб-страница, защото като му дойде времето тук ще се появяват обновени варианти на записките.


За студенти, слушали курса през 2015/2016 г.

Записките във формат PDF (вариант от 27 май 2016 г., първото доказателство на Твърдение 5.80 е сбъркано)


За студенти, слушали курса през 2016/2017 г.

Записките във формат PDF (вариант от 18 януари 2017 г.)


За студенти, слушали курса през 2017/2018 г.

Записките във формат PDF (вариант от 6 декември 2017 г.)


За студенти, слушали курса след 2018 г.

Записките във формат PDF (вариант от 31 май 2023 г.)