Катедра по математическа логика и приложенията ѝ


English version Bulgarian version

Декларативно програмиране в процедурните езици

Курсът представя редица приложения на принципите на декларативното програмиране в някои от най-популярните съвременни процедурни езици. Целта е да се покаже, че е възможно да се програмира декларативно не само в специализирани езици за функционални и логическо програмиране (като Haskell, Lisp и Prolog), но и в езици като C#, Java, Python и Javascript, които имат императивен произход. Това позволява да се извлече максимална полза от курсовете по „Функционално програмиране“, „Логическо програмиране“ и „Езици, автомати и изчислимост“, които въвеждат основните принципи и техники на декларативното програмиране. За подробно описание на курса, вижте тук.

Учебни материали