Катедра по математическа логика и приложенията ѝ


English version Bulgarian version

Някои от курсовете на катедрата

Учебни материали от Добромир Кралчев

Учебни материали от Минко Марков (zip)

Стари курсове