Катедра по математическа логика и приложенията ѝ


English version Bulgarian version

Минали събития

18-21 септември 2023 г.

Международна конференция по математическа логика по случай 85-годишния юбилей на проф. Димитър Вакарелов в Стрелча

7-9 октомври 2016 г.

Катедрата организира конференция по математическа логика по случай 80-годишния юбилей на проф. Димитър Скордев на Гьолечица

Bulgarian poster for Skordev 80

6 октомври 2016 г.

Защита на дисертацията на докторант Татяна Иванова на тема “Logics for relational geometric structures: distributive mereotopology, extended contact algebras and related quantifier-free logics”

2 юни 2016 г.

Предзащита на дисертацията на докторант Татяна Иванова на тема „Логики за релационни геометрични структури”

26 май 2016 г.

Семинар по Математическа логика - Джоузеф Милър (Уисконсин-Мадисън) на тема „Generic Muchnik reducibility and expansions of the reals” (заседателна зала на ФМИ)

19 май 2016 г.

Семинар по Математическа логика - Филип Балбиани (Институт IRIT Тулуза) на тема “Formal concept analysis: from formal contexts to modal logics and return” (заседателна зала на ФМИ)

12 май 2016 г.

Лекция на Логическия колоквиум - Димитър Добрев на тема „Алгоритъмът на мислещата машина“ (зала 325 на ФМИ)

21 април 2016 г.

Предзащита на дипломната работа на Цветан Василев на тема „Модална силогистика” (заседателна зала на ФМИ)

26 март 2016 г.

Пролетна научна сесия на ФМИ

24 март 2016 г.

Семинар по Математическа логика - Димитър Вакарелов на тема „Мереотопология: статична и динамична”