Катедра по математическа логика и приложенията ѝ


English version Bulgarian version

Секция „Математическа логика и приложенията ѝ” на пролетната научна сесия на ФМИ, 26 март 2016 г.