Катедра по математическа логика и приложенията ѝ


English version Bulgarian version

Скръбна вест

photo of Petio Petkov

С прискърбие съобщаваме, че на 26 октомври 2021 г. ни напусна нашият дългогодишен колега и приятел

доц. д-р Петьо Петков

За нас той ще остане интересен и оригинален изследовател в областта на математическата логика и основите на математиката. Сред колегите си в чужбина той е известен с резултатите си в световноизвестната школа по конструктивната математика, ръководена от неговия учител проф. А. А. Марков. Многобройните му студенти ще помнят неговите прецизно разработвани лекции в широк спектър от математически дисциплини – от математически анализ до математическа логика, теория на доказателствата и метаматематика. Учениците от две поколения пък ще помнят неговите учебници, учебни помагала и сборници със задачи. Освен тясно научните си интереси Петьо Петков проявяваше възрожденска настойчивост в откриването и запазването на българското математическо наследство. Популяризирането на математическата наука бе неотменна част от неговия живот. Той сполучливо използваше различни трибуни – семинари, лекции, сказки по логика, исторически студии и пр., за да приобщи към математическото знание хора с най-разнообразни възрасти, професии и занимания. Към всичко това се добавя и неговата активна обществена позиция, отстоявана на политически, синдикални и научни форуми. С кончината на Петьо Петков нашата логическа общност губи един свой ярък, оригинален и деен член.

Поклон пред паметта му!

От Катедрата по математическа логика и приложенията ѝ към ФМИ – СУ и Секцията по алгебра и логика към ИМИ – БАН.