Катедра по математическа логика и приложенията ѝ


English version Bulgarian version

Магистърска програма „Логика и алгоритми“

Презентация на програмата

Магистърската програма по логика и алгоритми е предназначена за бакалаври по информатика, компютърни науки, софтуерно инженерство, информационни системи, математика, приложна математика, философия, лингвистика, които не е задължително да са завършили СУ, и не предвижда предварителни знания по логика, но евентуалното им наличие е от полза. Тя цели специализация на студентите в областта на теоритичното програмиран е, математическата логика и теорията на алгоритмите на нивото на най-добрите аналогични програми в света. Повече информация може да намерите тук

Учебен план

I семестър
1. Математическа логика (зад.)
2. Теория на множествата (зад.)
3. Модална логика (зад.)
3. Изчислимост и сложност
4. Бързи алгоритми върху структури от данни
5. Семинар по некласически логики (част 1)
6. Търсене и извличане на информация. Приложение на дълбоко машинно обучение.
II семестър
1. Теория на изчислимостта (зад.)
2. Теория на моделите
3. Изчислимост в анализа
4. Приложения на крайните автомати
5. Ламбда смятане и теория на доказателствата
6. Логики за пространство и време, основани на региони и контакт
7. Приложни модални логики
8. Семинар по некласически логики (част 2)
9. Машини, езици, сложност и изчислимост
10. Крайни модели
11. Непротиворечивост и независимост в теория на множествата
III семестър
1. Преддипломен курсов проект
2. Разработване и защита на дипломна работа

Курсовете отбелязани със (зад.) са задължителни.